IKT un termini

Ikdienā bieži sastopami tādi anglicismi kā “nočekot”, “fīlings”, “okei” u.c. Piemēram, varam “nočekot” jaunākās izmaiņas kolēģa programmatūras kodā vai arī tās “apskatīt”.